Tin tức

Anh ngữ Celtic trở thành đơn vị Giáo dục uy tín kiểm định bởi
  • 21 Tháng 9, 2019
Anh ngữ Celtic trở thành đơn vị Giáo dục uy tín kiểm định bởi "Verified by Edu2Review"

Anh ngữ Celtic được đánh giá ở mức Tốt với số điểm 8,3/10, tương ứng với 4/5 sao. Bên cạnh đó, số điểm cho từng hạng mục đánh giá mức...