KHÓA HỌC TIẾNG ANH CÁ NHÂN

Celtic English cũng cung cấp các khoá học tiếng Anh cá nhân hay cho từng nhóm nhỏ. Các học viên sẽ dễ dàng tập trung và có điều kiện trao đổi nhiều hơn với giáo viên. Bạn cũng có thể linh động sắp xếp thời gian theo thời gian biểu của cá nhân bạn cũng như yêu cầu các chủ đề mà bạn muốn học. Các khoá học này phù hợp với các học viên muốn luyện tập giao tiếp khi thời gian hạn chế hay công việc bận rộn.


“We also offer one-on-one or small private group classes. This ensures that you get maximum individual attention and speaking time with your teacher. These classes have the advantage of being more flexible with their time and lessons can be tailored spesifically to the needs of the individual student. These classes are ideal for students looking to get a visa, practicing conversational English, or just prefer private classes as opposed to group ones”


Giới thiệu