KHÓA HỌC TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI

Tiếng Anh thương mại tại Celtic English cung cấp cho bạn vốn kiến thức rộng lớn thông qua các bài học liên quan trực tiếp đến kinh doanh và phù hợp với môi trường tiếng Anh lưu loát nơi công sở.làm việc của bạn. Học viên thực hành các kỹ năng phỏng vấn, thuyết trình và thảo luận, đàm phán các buổi họp bằng tiếng Anh, giúp bạn nâng cao khả năng giao tiếp.“Business classes at Celtic English provides a large range of topics, directed at people learning English for the workplace. Students will study in small groups with a maximum of seven students with a native English speaker. Whether you learn in the beginners or advanced class you will discuss a wide range of useful topics such as interview techniques, presentations and meetings. Although these classes are speaking and listening focused, all of the areas discussed will be directly focused on business rather than general conversational English.”

Giới thiệu