KHÓA HỌC VIẾT SÁNG TẠO

Lớp luyện viết tiếng Anh mang đến cho học viên sự tự do thể hiện ý tưởng và cách viết tiếng Anh thuần thục, bài bản dưới sự hướng dẫn của giáo viên bản ngữ, bạn có thể tự tin viết truyện, thơ, các mẫu quảng cáo hay cải thiện và nâng cao trình độ viết tiếng Anh một cách đầy sáng tạo và chính xác.


“For students who enjoy writing we also provide creative writing classes. These group classes give students a lot of freedom to express themselves through their written English. Guided by their teacher students will have the opportunity to use English in a more creative way such as writing short stories, poetry, advertising products and developing their standard of English to a higher level.”

Giới thiệu